Ce trebuie sa faca romanii si copiii lor de Halloween?

cum-sarbatorim-noaptea-petrecere-halloween-romani-parinti-copii-ortodoxie-diavol(preluare FB A.G.)

Halloween – Să îi ajutăm pe oameni să afle ADEVĂRUL despre ce reprezintă în mod real această activitate iar apoi vor alege singuri în mod corect ce trebuie să facă.

Dați „Share” să ajutăm românii să nu mai fie atrași în capcană.

CE CUNOSC OAMENII DESPRE HALLOWEEN?

Ei ştiu doar că este o sărbătoare inocenta pentru copii.

DE UNDE CUNOSC OAMENII ACESTA VERSIUNE? De la sutele de de canale de comunicare publică, respectiv radio, TV şi filme, adică din Mass Media, care comunică uniform aceeaşi informaţie.

CE NU CUNOSC OAMENII DESPRE ACESTA VERSIUNE? Nu cunosc realitatea că informaţiile transmise prin toate canalele sunt emise dintr-o SURSĂ UNICĂ. Fiecare canal formatează diferit informaţia eliberată de către SURSA UNICĂ cu scopul de a se crea iluzia unei diversităţi de surse. Primind aceeaşi informaţie din surse aparent diferite, se creează convingerea că informaţia este reală. Pe această cale se poate induce la sute de milioane de oameni orice informație falsă, acestea dar și multe altele, pe care oameni ajung să le creadă cu asemenea tărie încăt nu de puține ori sfârșesc în a se certa între ei, chiar să se lupte popoare între ele, nu de puţine ori chiar în războaie cu preţul vieţii.

CARE ESTE ADEVĂRUL DESPRE HALLOWEEN?

Este glorificarea diavolului şi a metodelor lui de lucru. Prin procedeele uzitate de Mass Media, publicul de bună credință, atât cel ascultător la radio și cel spectator la TV și filme adoptă convingerea că metodele diavolului sunt plăcute şi distractive. Descrierea se oprește la metode și nu include și ADEVĂRUL despre LUCRAREA DIAVOLULUI, despre SCOP.

DE UNDE ŞTIM CĂ HALLOWEEN ESTE DESPRE METODELE DIAVOLULUI?

Din noţiunile, sentimentele şi activităţile care sunt promovate şi formele de manifestare dar şi din ce nu este prezent în cadrul fenomenului. Se promovează violenta, ameninţarea, frica, întunericul, focul distructiv, vrăjitoria, magia, păcăleală, urâtul, dizarmonia, alimentaţia toxică. Nu sunt prezente dragostea, adevărul, frumusețea, curăţenia sufletească, lumina, armonia, valorile şi arta tradiţională etc. Deci se promovează numai valori negative, distructive dar sub forme distractive, plăcute.

citat-anton-szandor-lavey-satanist-halloween-church-of-satan

DAR CARE ESTE ADEVĂRUL DESPRE LUCRAREA DIAVOLULUI? Adevărul se cunoaşte de mii de ani: Scopul diavolului este distrugerea omului, distrugerea lucrării lui Dumnezeu. La nivelul sursei unice de informaţii de la care se distribuie către public prin sute de canale, se execută blocarea adevărului şi simultan denigrarea surselor de adevăr.

CE SE ȘTIE DE MII DE ANI DESPRE LUCRAREA DIAVOLULUI? Iată nişte citate iar mai jos găsiţi contextul în care sunt emise:

Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 2. 24. “Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Cap. 4. 27. “Nici nu daţi loc diavolului.

Tatăl nostru are la final „… și ne izbăveşte de cel viclean” cu multiple semnificaţii printre care cea ca noi prin forţe proprii nu prea putem să stârpim influenţa Diavolului, ne trebuie ajutorul Dumnezeiesc pe care trebuie să îl merităm.

LIMITAREA SAU EXCLUDEREA EDUCAȚIEI RELIGIOASE ARE CA SCOP LIPSIREA OAMENILOR DE NOŢIUNILE NECESARE PENTRU A DETECTA ȘI ELIMINA RĂUL DIN SOCIETATE. Incultul religios și ateul nu poseda profundă Înţelepciune Ortodoxă în ce priveşte existenţa, modul de lucru, efectele surselor de rău în consecinţă devin victime înşelării și distrugerii comise asupra întregii societăți și trag şi pe ceilalţi după ei, pe proprii copii în primul rând. Aceeași lipsă de cunoștințe privează oamenii și de posibilitatea de a se feri și a contracara sursele de rău întrucât nu le cunosc nici slabiunile sau punctele vulnerabile. Așadar, în mod firesc, răul are efecte cu atât mai mari cu cât oamenii cunosc mai puțin despre el.

CUM ÎI AJUTĂM PE CEI GREŞIT INFORMAŢI? Păi ni s-a spus aici:

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Capitolul 6

10. În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui.
11. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului.

Epistolă a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Cap 2.

22. Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.
23. Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.
24. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
25. Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,
26. Şi ei să scape din cursă diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.

DISTRACȚIA HALLOWEEN ESTE O ATRAGERE SĂ PARTICIPĂM LA DISTRUGEREA UMANITĂȚII, NIMIC MAI PUŢIN DECÂT ATRAGERE SPRE O SINUCIDERE COLECTIVĂ.

Contextul în care se află citatele anterioare.

Cartea înţelepciunii lui Solomon, Capitolul 2
1. Cei care cugetă nedrept şi-au zis în sine: “Viaţa noastră este scurtă şi tristă şi omul nu poate scăpa de moarte, nici nu cunoaşte cine l-ar izbăvi de şeol.
2. Din întâmplare am ajuns să fim cum suntem şi după viaţa aceasta vom fi ca şi cum n-am fi fost niciodată; căci fum este suflarea din nările noastre şi cugetarea o scânteie care se aprinde din mişcarea inimii noastre.
3. Când se va stinge, trupul nostru se va face cenuşă şi duhul se va risipi ca aerul cel uşor.
4. Numele nostru se va uita cu vremea şi nimeni nu-şi va aduce aminte de lucrurile noastre şi viaţa noastră va trece ca urma norului şi se va risipi ca negura, pe care o alungă razele soarelui şi căldura lui o îngreuiază.
5. Ca umbra de trecătoare este viaţa noastră şi sfârşitul ei este fără înapoiere, că s-a pecetluit şi nimeni nu mai vine înapoi.
6. Veniţi deci şi să ne desfătăm cu bunătăţile cele de acum şi de făpturi să ne folosim cu toată căldura tinereţii.
7. Să avem din belşug vinuri scumpe şi miresme şi să nu lăsăm să treacă florile de primăvară.
8. Să ne încununăm cu flori de trandafir, până nu se veştejesc.
9. Nimeni dintre noi să nu lipsească de la petrecerile noastre, să lăsăm pretutindeni semnele veseliei noastre, căci aceasta este partea şi menirea noastră.
10. Să asuprim pe cel sărac şi drept, să nu ne fie milă de văduvă, şi de căruntelile bătrânului încărcat de ani să nu ne ruşinăm.
11. Puterea noastră să fie legea dreptăţii noastre, că ce este slab nu este de nici un folos.
12. Să vânăm pe cel drept, fiindcă ne stinghereşte şi se împotriveşte isprăvilor noastre şi ne scoate vină că stricăm legea şi ne învinovăţeşte că nu umblăm cum am fost învăţaţi din copilărie.
13. El se face pe sine că are cunoştinţă despre Dumnezeu şi se numeşte: fiul Domnului.
14. El este pentru noi ca o osândă a gândurilor noastre şi ne este greu chiar când ne uităm la el.
15. Căci viaţa lui nu seamănă cu viaţa celorlalţi şi cărările lui sunt schimbate.
16. Înaintea lui suntem socotiţi că necuraţi şi de căile noastre se fereşte ca de o spurcăciune; el fericeşte sfârşitul celor drepţi şi se laudă că are pe Dumnezeu drept tată.
17. Deci să vedem dacă cuvintele lui sunt adevărate şi să cercetăm ce i se va întâmpla ieşind din această viaţă.
18. Căci dacă dreptul este fiul lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu îl va apăra şi-l va scoate din mâna potrivnicilor săi.
19. Să-l încercăm cu ocări şi cu chinuri, ca să vedem cât este de răbdător şi să încercăm suferinţa lui.
20. Să-l dăm unei morţi de ocară căci, după vorbă lui, Dumnezeu va avea grijă de el”.
21. Acestea sunt gândurile lor, dar ei se amăgesc, viclenia lor i-a orbit.
22. Ei nu cunosc tainicele puneri la cale ale lui Dumnezeu, ei n-au nădejde în răsplata sfinţeniei şi nu cred că sufletele curate vor avea. Cununa lor.
23. Dumnezeu a zidit pe om spre nestricăciune şi l-a făcut după chipul fiinţei Sale.
24. Iar prin pizma diavolului moartea a intrat în lume şi cei ce sunt de partea lui vor ajunge s-o cunoască.

Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Cap. 4.

24. Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului.
25. Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.
26. Mâniaţi-vă şi nu greşiţi; soarele să nu apună peste mânia voastră.
27. Nici nu daţi loc diavolului.
28. Cel ce fură să nu mai fure, ci mai vârtos să se ostenească lucrând cu mâinile sale, lucrul cel bun, ca să aibă să dea şi celui ce are nevoie.
29. Din gura voastră să nu iasă nici un cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă.
30. Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.
31. Orice amărăciune şi supărare şi mânie şi izbucnire şi defăimare să piară de la voi, împreună cu orice răutate.
32. Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat vouă, în Hristos.

Epistolă a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel Cap 2.

22. Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.
23. Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.
24. Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
25. Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,
26. Şi ei să scape din cursă diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.

DECI, PURCEDEŢI LA COMPLETAREA INFORMAŢIEI PENTRU CEI GRAV DEZINFORMAŢI.

Doamne, ajută! 

A.G.

……………..

Emilian, 31 oct 2016, ceicunoi.wordpress.com. Facebook: Ce-i cu noi? – un blog educativ despre comportamentul uman.

4 responses to “Ce trebuie sa faca romanii si copiii lor de Halloween?

  1. Sa ramineam acolo unde ne a repus in constiinta ortodoxa
    Anul 1948…Comunistii,culmeaaaa…am citat un prieten,nu o sa gasiti asta n istorie…😉😉😉

  2. e bine ca ai scris articolul asta fiindca, din pacate, intunericul se lasa si peste oamenii din tara asta tot mai mult. este trist ca tinerii care au copii nici macar nu incearca sa inteleaga ce vine peste noi si de unde, care sunt efectele si consecintele acestor idei si obiceiuri, parca au lasat instinctul de conservare la conserva si sunt calauziti si atrasi de latura distructiva a existentei.
    asta e prezentul care este asa cum il facem si cinste celor care sunt de partea luminoasa si frumoasa a vietii.

Spune-ți părerea aici:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s