Părinții români din Muntele Athos ne învață ce să facem în aceste vremuri tulburi. Scrisoare deschisă cu ocazia protestelor Colectiv noiembrie 2015

scrisoare deschisa proteste colectiv staret parinti preoti calugari romani sfantul muntele athosÎn ultimul an am ajuns să înțeleg din ce în ce mai bine cât de importantă este (și a fost dintotdeauna) Biserica pentru neamul românesc, cât de multă înțelepciune există în rândul multor părinți – preoți și călugări români ortodocși din țară și străinătate și cât de important este să ținem cont de sfaturile pe care le primim de la aceștia. Devine din ce în ce mai clar, cel puțin pentru mine, faptul că oamenii sunt mult mai ușor de exploatat și controlat dacă au căzut pradă patimilor lumii acesteia bolnave. Singura șansă pentru ca un popor să ajungă să trăiască bine și să se elibereze din jugul în care trăim și noi românii astăzi, este să scape de patimile/păcatele în care e cufundat și să-și trăiască viața după principii morale, aproape de Biserică. Atât principiile morale după care trebuie să ne ghidăm în viață cât și metodele de curățire a noastră de patimi se găsesc ÎN BISERICA ORTODOXĂ! Acesta este și motivul pentru care mafia anti-umană care a căpușat omenirea se luptă atât de mult să denigreze și să distrugă Biserica (cunoaștem foarte bine atacurile prin presă, atacurile împotriva Orei de religie în Școli etc). Biserica este cea care poate arăta unui popor CUM SĂ TRĂIASCĂ optim, benefic unei societăți normale la cap. Într-o societate ”normală la cap” atacurile și ademenirile mafiei nu ar avea efect. Deci prin învățătura Bisericii găsim o formă de apărare împotriva Răului care se manifestă și împotriva poporului român de vreo 200 de ani. Succesul mafiei asupra unui popor se bazează pe depărtarea acelui popor de Dumnezeu și învățătura creștină / morală și cufundarea lui din ce în ce mai mult în păcatele lumii moderne. Suntem ademeniți cu foarte multe și diverse ”plăceri lumești” și ne este promovat un anumit stil de viață – comod, egoist, ignorant, ateu, încât capacitatea noastră de a pricepe ce ni se întâmplă și forța noastră de reacție, ca indivizi, dar și ca popor, sunt mult diminuate. Încă avem în jurul nostru Biserici, Mânăstiri, Preoți, Călugări, Duhovnici buni, adică O GRĂMADĂ DE ÎNȚELEPCIUNE despre cum să ne trăim viață în mod corect, benefic nouă și societății. Să profităm de această înțelepciune cât încă o mai avem la îndemână! Iată, de exemplu, ce ne spun părinții români din muntele Athos, printr-o scrisoare deschisă, cu ocazia mișcărilor de stradă din această lună (noiembrie 2015), apărute în urma tragediei Colectiv. Să luăm aminte:

Părinții români din Sfântul Munte Athos,
Către poporul dreptcredincios român

Iubiți frați întru Hristos, cu multă întristare vă adresăm aceste cuvinte, văzând pericolul și durerea prin care trece poporul român în aceste zile. Deși cu trupul departe de țară, cu rugăciunile noastre nu ne-am despărțit niciodată de neamul în mijlocul căruia ne-am născut, încât acum nu putem să tăcem și să rămânem nepăsători în fața momentului de răscruce prin care iarăși trece poporul român în istoria sa.

Ne referim la mișcările stradale în care revolta oamenilor faţă de decăderea la care a ajuns din multe puncte de vedere societatea românească este dirijată de forțe ostile țării împotriva stăpânirii statului și a Bisericii noastre. Desigur, că nu Dumnezeu este în spatele acestora, ci mai curând oameni care urăsc poporul român și credința sa creștin ortodoxă și se folosesc de acest moment pentru a produce mai multă tulburare și a găsi astfel prilejul instituirii unei noi ordini antihristice în lumea românească, cum a fost cea din perioada de glorie a bolșevismului în România. Căci numai atunci s-a mai întâmplat ca provocatori să ațâțe mulțimea împotriva Bisericii lui Hristos, cum am auzit că s-a petrecut în ultimele zile. Așadar, nenorocirile în urma cărora au murit mai mulți oameni, iar alții sunt încă între viață și moarte, sunt folosite astăzi, în chip murdar, ca pretext, pentru a aduce alte suferințe, dureri și întristări peste neamul nostru cel atât de necăjit.

Poate nu este deloc întâmplătoare asemănarea revoltei din aceste zile din București cu revoltele care în ultimii ani au condus la vărsări de sânge, războaie, sărăcie și refugiați în mai multe țări ale lumii chiar în unele state învecinate nouă cum este Ucraina. Cei care ies acum în stradă, trebuie să aibă în vedere că este destul de probabil ca acolo să ajungem și noi în aceste vremuri în care orice scânteie este suficientă pentru a aprinde focul ce mocnește astăzi în lume.

Am nădăjduit cu toții după 1990 la o înnoire a lumii românești, la o schimbare în bine a tuturor așezămintelor statului român, însă ce schimbări au adus toate mișcările stradale adesea manipulate de unii și de alții. Am spune că am devenit din ce în ce mai săraci, milioane de români au luat drumul pribegiei, căutând să-și câștige existența în alte părți ale lumii, sute de mii de copii au rămas fără părinți, cu suferința sufletească specifică orfanilor, bolile grave fac ravagii, iar moralitatea poporului a scăzut din ce în ce mai mult.

Din păcate, schimbarea la care ne-am așteptat atunci cu multă nădejde și entuziasm nu a venit și nici nu putea veni prin ieșiri în stradă și proteste de acest fel, cât timp nu am înțeles că nimic nu se poate schimba în bine în lume, dacă nu se realizează o înnoire sufletească a fiecăruia dintre noi, schimbarea lăuntrică a noastră prin lepădarea omului vechi, a omului care a slujit prin patimile sale stăpânitorului lumii acesteia, tatălui fărădelegii. Cum poate birui Dumnezeu și lumea să fie mai bună, atâta timp cât noi nu devenim mai asemenea cu Mântuitorului nostru Iisus Hristos care s-a jertfit pentru noi, ci, prin faptele noastre, ne asemănăm mai mult cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cel care a adus și aduce tot răul în lume, căci este urâtor și ucigător de oameni dintru început (Ioan 8, 44).

Milioanele de avorturi, desfrânările de tot felul, minciunile și hoțiile, dar mai ales necredința care au pătruns în popor cu concursul celei mai mari părți a mass-mediei, îndeosebi a televiziunilor, nu ne îngăduie să avem o soartă mai bună, și nici nu ar trebui să o așteptăm, cât timp continuăm la fel. Ceea ce se întâmplă astăzi, ieșirea în stradă a unora pentru a arăta cu degetul pe ceilalți, fără să vadă sau să-și asume fiecare propriile greșeli pentru starea de fapt la care am ajuns ca popor, este o încununare a întregului rău în care s-a cufundat lumea românească în anii care au trecut.

Având în vedere toate acestea ne îngăduim să adresăm acest cuvânt către poporul român, cu gândul că dacă vom tăcea acum și pietrele vor striga, iar noi nu vrem să ne facem părtași astfel, prin tăcerea noastră, la urgiile care ar putea să vină peste neamul nostru, peste poporul dreptcredincios român.

În primul rând, sfințiilor voastre, preoții Domnului, ne adresăm, rugându-vă să înmulțiți întreaga lucrarea liturgică, prin mai multe Sfinte Liturghii, prin slujirea a cât mai multe Sfinte Taine și ierurgii, căci acestea atrag și înmulțesc lucrarea harului Sfântului Duh în lume. Dar trebuie să avem în vedere că la fel de important este să ne curățim conștiințele prin pocăință și prin spovedanie sinceră și așa să aducem Jertfa nesângeroasă a Sfintei Liturghii, căci Dumnezeu nu primește jertfe din mâini necurate.

De asemenea, este foarte important să spovedim credincioșii cu mult mai des, şi nu numai în perioada posturilor, căci oamenii împovărați de păcate se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu în răstimpurile dintre posturi, suficient cât viața lor creștină să devină tot mai formală.

Să ne rugăm cu conștiința că noi cei din cinul preoțesc și monahal suntem primii vinovați pentru că mulți din poporul nostru s-au înstrăinat atât de mult de Dumnezeu astăzi. Viața lor a ajuns suficient de secularizată, încât cu greu ar mai putea fi deosebită de viața unui ateu sau a unui păgân. Poate că dacă noi am fi luminat mai mult în lume prin slujirea Domnului, printr-o viață de evlavie și rugăciune, mult mai mulți dintre români nu s-ar fi adâncit într-o măsură atât de mare pe o cale care îi îndepărtează de Bunul Dumnezeu.

Creștinilor care umpleți locașurile sfintelor biserici de-a lungul anului și aveți conștiința că din mâna Domnului vine tot binele, vă îndemnăm să întăriți postul și rugăciunea, să înmulțiți faptele de milostenie și pocăința, să vă spovediți mai des și cu frică și cutremur să vă apropiați de Dumnezeieștile Taine, împărtășindu-vă cu Trupul și Sângele lui Hristos, căci fără El nu putem să facem nimic (Ioan 15, 5).

Pentru voi cei care în anii din urmă v-ați adâncit în păcate grele, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca să vă lumineze conștiința, încredințându-vă sufletește că toate aceste păcate, prin spovedanie și prin urmarea unui canon de pocăință, El Însuși le va șterge pentru jertfa Fiului Său Iisus Hristos. Ne gândim mai ales la cei care ați făcut fapte care atrag mult mânia și pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului cum sunt avorturile și crimele, desfrânările dobitocești, și nedreptățile care aduc multă suferință aproapelui, copiilor, celor săraci și în strâmtorări de tot felul. Domnul, cel îndelung răbdător ne așteaptă, numai să găsim doctorul sufletului nostru, preotul căruia să-i mărturisim aceste păcate și prin mâna căruia să primim iertarea de la Hristos.

Celor care, ca şi noi, vă trageți din aceiași rădăcină creștină a poporului român, botezați în numele Sfintei Treimi, dar prin care astăzi se lucrează această tulburare ce vine asupra neamului nostru și a Bisericii, vă amintim că orice păcat i se iartă omului după cuvântul Mântuitorului, numai cel împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici aici pe pământ și nici în cer (Matei 12, 31). Nu vă gândiți la plata pe care o veți primi pentru că v-ați luptat împotriva lui Hristos și a poporului dreptcredincios român, căci degrabă vă va ajunge pedeapsa Domnului, nu altfel, decât prin faptul că vă va părăsi în mâinile celui căruia îi slujiți, diavolul, care este ucigător de oameni dintru început. El nu răsplătește altfel decât prin tulburări sufletești și mentale, prin divorțuri și necazuri, prin boli necruțătoare și moartea fără nădejdea învierii. După ce vă va folosi, pe alții îi va lua în locul vostru ca să-i slujească amăgindu-i ca și pe voi cu banii, cu puterea sau cu satisfacerea cine știe cărei patimi. Nu vă amăgiți, căci nimeni din cei care s-au luptat împotriva adevărului lui Dumnezeu, nu a avut viața frumoasă pe care o aștepta. Domnul vă așteaptă să vă întoarceți la El cu pocăință, cum L-a așteptat pe Iuda Iscarioteanul, cel care l-a vândut. Acesta nu a înțeles marea milostivire a lui Dumnezeu şi din mândrie, s-a supus încă o dată celui rău, sinucigându-se, fără să se folosească de cei 30 de arginți, pe care i-a primit pentru fărădelegea sa.

De asemenea, tuturor celor care în aceste zile din neștiință, dar cu bune intenții, vă alăturați celor care produc atâta tulburare, trebuie să vă spunem că fără să vreți vă faceți părtași la toate păcatele lor, împărtășind același blestem al fărădelegii. Mai degrabă, dacă chiar vreți mai mult bine pentru neamul nostru, căutați cu discernământ la cele ce se petrec, și stați deoparte, dacă nu puteți să împiedicați provocările şi manipulările celor plătiți pentru a face aceasta sau sunt, pur şi simplu, înșelați de cel rău. 

Iubiți dreptcredincioși ortodocși români, la un sfert de veac de la căderea regimului comunist, deși atunci am crezut că o soartă mai bună va aștepta poporul român, ne aflăm într-un moment de răscruce poate cu mult mai grav decât la anul 1990. Nu am fi părăsit pacea rugăciunilor noastre, dacă nu am realiza pericolul prin care trece astăzi lumea românească. Este din păcate un moment de criză ca rezultat al păcatelor în care ne-am adâncit ca neam în toți acești ani, păcate pentru care fiecare dintre noi poartă partea lui de vină. Dacă vom pleca cu gândul că noi suntem vinovați, și nu alții, cu siguranță mai este o șansă de a ne putea izbăvi făcând pocăință.

Să încercăm, așadar, fiecare după putință să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, căci nu este rugăciune a Bisericii care să atragă mai mult mila lui Dumnezeu decât o face jertfa cea nesângeroasă a Lui Hristos. Să nu uităm însă să aducem prescura noastră ca semn văzut al jerfirii vieţii noastre lui Dumnezeu. Să prelungim apoi orele de rugăciune, cititul la psaltire, să adâncim mai mult postul și să ne păzim conștiința și limba de la judecata aproapelui, căci avem nădejde că toate acestea împlinindu-le cu mărime de suflet, alături de cele amintite anterior, pentru rugăciunile Maicii Domnului, a tuturor Sfinților Lui, dar și a Sfinților și Mărturisitorilor neamului nostru, Domnul ne va mântui din aceste încercări prin care trece astăzi poporul nostru. 

Să ne dea Bunul Dumnezeu discernământ ca să înțelegem că lupta noastră nu este împotriva aproapelui nostru, nici a stăpânirilor, după cum ne învață Evanghelia, ci împotriva duhurilor răutății, a patimilor prin care cel rău spurcă lumea și ne trage în jos. Să ne ajute Hristos ca aceste evenimente triste care premerg postul Nașterii Domnului, să fie pricină pentru trezvie și pocăință, acum în al doisprezecelea ceas, iar tot răul pe care vrăjmașii lui Hristos vor să-l aducă peste țara noastră să se transforme astfel cu harul lui Dumnezeu într-un început al unei reale schimbări ale neamului nostru aflat în fața judecății istoriei, dar mai cu seamă a Domnului și Dumnezeului nostru Iisus Hristos.

Aceasta este mărturia părinților români din Schitul Românesc Prodromu, din Sfântul Munte Athos la anul mântuirii 2015 ziua a 8, a lunii lui noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril pe calendarul nou și a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de mir pe calendarul neîndreptat ținut în Sfântul Munte.

Stareţ Arhim. Athanasie Prodromitul
………………….

(Emilian, 16 nov 2015, ceicunoi.wordpress.com)

9 responses to “Părinții români din Muntele Athos ne învață ce să facem în aceste vremuri tulburi. Scrisoare deschisă cu ocazia protestelor Colectiv noiembrie 2015

 1. Multumim ca ai postat acest mesaj, Doamne-ajuta, dar suntem putini si mici, cand o vad pe Esca la TV cu ce sila vorbeste despre preoti si biserici , cum zambeste in batjocora cand este vorba de Rai si Iad, oare femeia asta este prosta sau interese obscure manipuleaza tv-ul ?

  • Inca nu ai un raspuns la intrebarea pe care ai pus-o? Ti-l dau eu. Esca NU este romanca si faace paarte din mafia antiromaneasca care lupta pe viata si pe moarte impotriva noastra. PROtv-ul este unul din instrumentele de baza de distrugere mentala. TVul este MOARTEA pentru mintea umana. Cine inca mai foloseste TV, se uita la filme, asculta muzica moderna cu mesaje ascunse etc NU are cum sa inteleaga realitatea in care traiim. NIMENI nu se poate apara de ATACUL asupra mintii care este dat prin TV in alt mod decat sa NU URMAREASCA TV. P.s.: Ia-o pe Loredana Groza ca exzemplu. Uita-te la fata ei de evreica talmudista si coreleaza cu promovarea ei intensa peste tot in media, in special la PROTV si cu faptul ca este imaginea LGBT in Romania etc. Alt om al aceleiasi mafii. Si prostimea sta si se uita la Vocea Romaniei.

 2. Citisem scrisoarea de dinainte. Am gasit-o pe active news si am pus si pe fb. Este faoarte bine ca ai facut un articol separat cu ea. Cu cat este promovata in mai multe parti cu atat este mai folositoare. Ca tot venii vorba de active news,(fiind si pe subiect, ce stim si mai ales ce nu stim despre biserica neamului), am gasit acolo cateva articole f. interesanta ce prin alte parti nu le-am vazut(binnteles ma refer la cele cate siteuri pe care le urmaresc eu mai frecvent).Ti le pun mai jos poate iese de o viitoare postare.
  1) http://www.activenews.ro/stiri-social/Ce-nu-au-spus-jurnalistii-despre-Catedrala-Mantuirii-Neamului-langa-Catedrala-Biserica-Ortodoxa-construieste-un-SPITAL-ultramodern.-Are-si-sectie-de-URGENTE-126758
  2) http://www.activenews.ro/stiri-social/Ce-face-Biserica-Ortodoxa-cu-banii-Cheltuielile-sociale-ale-BOR-net-mai-mari-decat-ale-multinationalelor-cu-venituri-de-ordinul-sutelor-de-milioane-de-euro.-Datele-financiare-123756
  3) http://www.activenews.ro/prima-pagina/Raport-de-activitate-al-BOR-in-2014-758-de-institutii-si-servicii-sociale-au-functionat-in-cadrul-Patriarhiei-Romane.-576-de-proiecte-si-programe-sociale-sunt-in-derulare-93650
  4) http://www.activenews.ro/prima-pagina/In-2014-BOR-a-cheltuit-peste-19-5-MILIOANE-de-euro-pentru-ajutorarea-saracilor-si-victimelor-inundatiilor-93510
  5) http://www.activenews.ro/prima-pagina/Se-va-inaugura-cel-mai-mare-si-modern-COMPLEX-pentru-copii-si-batrani-din-Transilvania.-A-fost-construit-de-Biserica-Ortodoxa-106815
  Nu este vorba doar despre niste cifre intr-un raport ci de zeci poate chiar sute de mii de romani ajutati de Biserica Neamului. Oameni aflati la ananghie, batrani, bolnavi , copii, au primit nu numai o vorba buna ci un sprijin concret. Trebuie sa se promoveze asta , ca cei adormiti sau care au mintea mai nepazita sa se trezeasca si sa realizeze ca toata campania asta impotriva bisericii de fapt este ipotriva lor si impotriva neamului romanesc. Cum repeta ei “vrem spitale nu catedrale”(ba vrem de amandoua zic eu) de n si n ori asa trebuie si noi sa replicam si cu faptele facute, tot de n si n ori pana romanul no sa-i mai bage in seama.
  Si inca ceva si cu asta inchei. Mai circula tot pe fb din cand in cand, inca o otrava “opriti finantarea BOR”. Pentru mine asta suna a discriminare religioasa, deci baietii nu vor oprirea finantarii bisericilor in general si doar a celei ortodoxe. Legea cultelor zice asa “Instigarea la discriminare constituie fapt infractional si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, in conformitate cu Cap.IV, art. 317, Cod Penal.”
  Nu cred ca cel sau cei care au initiat campania asta sunt ortodocsi. Un roman credincios stie ca el este trup al bisericii si nu poate sa fie el insusi ipotriva lui. E ca si cum ai zice “daca ma ibolnavesc vreau sa merg la spital sa fiu consultat, sa fiu tratat, dar nu vreau sa dau nici un ban la sanatate”. Si adica cum, banii opriti din impozite a 87% din romani care sunt ortodocsi si alocatii bisericii lor sa nu mai ajunga acolo? Adica, dupa ce ca sunt putini, 0.1% din pib, vor sa ne lipseasca si de ei. Vezi Doamne ca biserica are surse proprii de finantare. Si ce? Cu banii pe care-i obine FACE. Si face bine ce face. Printre altele, in toata UE, exista forme de sustinere a bisericii, finantare din partea statului si scutiri de taxe si impozite, diferind de la tara la tara. Pentru edificare aici:http://gandeste.org/general/finantarea-cultelor-in-statele-uniunii-europene-2/60789
  Doamne ajuta.

  • de acord cu tine. Exista gramada de informatie pe internet cu privire la binele pe care il face Biserica. Din pacate, toate site-urile patriotice sau de buna creedinta NU pot concura cu forta de propagare a unui mesaj pe care o are mafia strainilor anti-romani si anti-umani. oricat am scrie noi, oamenii care se uita la TV sau citesc site-urile mafiei nu au nicio sansa sa inteleaga adevarul. Sunt pur si simplu intoxicati si programati mental sa vada, sa creada in si sa lupte pentru o REALITATE FALSA. Sigur ca exista o manipulare grava cu privire la Biserica. MAFIA strainilor care conduce Romania ASTA FACE. Bineinteles ca nu niste ortodocsi au pornit aia cu spitale nu catedrale. Nici macar romani probabil ca nu sunt cei care au venit cu asta… Lupta e mare, iar lupta impotriva Bisericii este esentiala pt dusmanii tarii noastre. Din fericire, din cein ce mai multi romani se rup de TV, filme, site-urile si publicatiile mafiei, astfel incat nu mai sunt intoxicati informational si din ce in ce mai multi inteleg ca ULTIMUL stalp de moralitate si normalitate si rezistenta si perpetuare a Neamului Romanesc este BISERICA. De aceea si atacurile mafiei impotriva Bisericii s-au intetit in ultima vreme. Domane ajuta! ( cel mai pur autentic salutt romanesc)

 3. Atentatele teroriste sunt de două feluri , şi anume :
  1….. Atentatele teroriste practice_ş_utile , adică cele care FOLOSESC scopului_ş_interesului celor care le comandă_ş_execută …
  2….. Atentatele teroriste FALSE_ş_MUTANTE , adică de fapt doar un spectacol_ş_teatru terorist , adică cele care NU servesc chiar deloc interesului_ş_SCOPULUI pentru care au fost făcute ;
  ci dimpotrivă , ele nu au alt efect PRACTIC decât de a agita spiritele fraierilor (spălare_de_creiere), dar mai ales au rolul_ş_scopul de a strica ==IMAGINEA== celor care le comit .
  Iar la capitolul ăsta se încadrează şi decapitările super.mediatizate făcute de ISIS … ….. .
  Deci în realitate , 13 noiem 2015 Paris nu-i decât varianta franceză a scamatoriei diverSIONISTO_americânească de la 11 sept 2001 .
  Iar în limbaj de specialitate , diversiunea asta teatrală_ş_lacrimogenă se numeşte : ==drapel fals== .
  Aşadar , măi stimaţi tavarişi_ş_prietini .. la fel ca toate celelalte “atentate teroriste” de până acum din Apus , şi ăsta n-a fost decât un atentat terorist FALS_ş_MUTANT , adică o scamatorie teroristă îndreptată STRICT împotriva :
  amărâţilor , necăjiţilor , navetiştilor şi a pietonilor (fără girofar) din ţările stăpân_ş_tâlhar ale Apusului cel Select , adică doar împotriva celor nevinovaţi_ş_NE.IMPLICAŢI în războiul de jaf_ş_cotropire îndreptat împotriva Lumii Arabe ..
  Deci , aceaste atentate teroriste FALSE_ş_MUTANTE , astea nu servesc de fapt SCOPULUI_ş_INTERESULUI celor care le-au comis , ci dimpotrivă , ele nu au alt efect PRACTIC decât DOAR de a strica =IMAGINEA= celor care le comit .
  Însă însă însă , să fiţi cu mare_mare_mare căcare_de_zamă , căci este STRICT interzis ca să faci atentate teroriste REALE logice_ş_strategice , adică îndreptate NU împotriva sărăntocilor şi a altor nevinovaţi_ş_neimplicaţi în conflict .
  Aşadar , oare de nu l-or fi împuşcat ş´ pe preş..e.dintele Franţei !!??? … căci în acele momente , el nu era decât o ţintă FIXĂ_ş_comodă în tribuna stadionului de fotbal .
  Aşadar , conform legilor Vestului Sălbatic , generalilor de armată care conduc ISIS-ul , lor le este STRICT interzis ca să gândească : tactic_ş_strategic , logic_ş_raţional .. adică :
  ca să facă atentate teroriste REALE_ş_logice îndreptate doar împotriva puterii şi a structurilor de putere a statului inamic , adică împotriva :
  bogătaşilor_ş_bancherilor , a marilor obiective strategice :
  economice_ş_energetice , militare şi de (tele)comunicaţii , combinate (petro)chimice , centrale electrice_ş_nucleare , poduri ş´ autostrăzi suspendate , satate majore şi politice , incendieri de păduri , otrăvirea apelor potabile… şi alte obietive STRATEGICE de genul ăsta … … … .
  Exemple de atentate teroriste REALE făcute de către alţii , căci arabii ÎNCĂ n-au făcut aşa ceva …. deci :
  Cam prin anii °70 , o organizaţie teroristă REALĂ din Grecia a atacat cu rachete (d-astea mai mici) sediile băncilor străine din Grecia .
  Însă autorităţile şi-au dat seama de proporţiile dezastrului şi imediat au căzut la pace cu ei , căci altfel s-ar fi produs reacţie-n lanţ , adică :
  populaţia şi-ar fi pierdut ==ÎNCREDEREA== în sistemul financiar a ţării , adică urmată apoi-n cascadă de :
  retrageri super.masive de monetar din partea populaţiei , şi urmate apoi de falimente bancare-n lanţ , adică de fapt :
  o recesiune şi o prăbuşire economico_financiară de proporţii nemai.întâlnite … ..
  Sau încă un exemplu de atentat terorist REAL , adică îndreptat împotriva puterii şi a structurilor de putere a statului :
  pe vremea luptei anti.aparhaid din Africa de Sud , atunci au fost dinamitaţi :
  stâlpi de înaltă tensiune , centrale electrice , autostrăzi suspendate , baraje de acumulare… adică făcute toate pe principiul logico_strategic :
  distrugeri materiale_ş_haos maxim împotriva puterii statului … însă cu victime umane nevinovate minim .
  ……… ……… …… ….. ……….
  Deasemenea , în cazul unor atentate teroriste REALE strategice cu arme : chimice , biologice_ş_nucleare …
  În acel caz NU pot exista represalii cu arme nucleare .
  Căci teroriştii cei REALI , ei neavând o adresă clară_ş_precisă unde să-i loveşti ;
  în acest caz , armele nucleare de represiune ale Vestului n-ar fi decât simple pocnitori INEFICIENTE .
  Căci cu armele nucleare poţi lovi o ţară şi/sau un grup de ţări , însă nu poţi lovi o ORGANIZAŢIE internaţională (şi/sau membrii acesteia) împrăştiaţi prin toată lumea mare , adică fără o ADRESĂ clară_ş_precisă .
  Aşadar , Vestul Sălbatic să binevoiască să nu mai latre aşa de tare , căci împotriva ==terorismului REAL== , încă nu există-n lumea asta asta arme de apărare şi/sau de atac EFICIENTE , şi nici nu cred că se vor inventa aşa ceva în mileniile 3 sau 4 ..
  De exemplu :
  să zicem că 17 terorişti fioroşi_ş_REALI , adică nu d-ăştia falşi_ş_mutanţi de acum…
  Aşadar , teroriştii ăştia REALI s-ar ascunde pe undeva (nu ştiu exact chiar unde) prin New York … deci , hai să dăm pe ei cu bomba nucleioasă şi să-i facem praf !!???
  Americanii au Scut Spaţial Anti.rachetă , însă n-au ==Scut Terestru Anti.bicicletă== , iar armele de distrugere-n masă pot fi vârâte-n ţară (dez.asamblate) prin traficanţi şi/sau paraşutate (pe componente) din avioanele de linie internaţionale .
  Iar apoi ele vor fi re.asamblate ş´ uşor îngropate .. iar apoi vor fi detonate prin ceas şi/sau telecomandă :
  excat la locul_ş_momentul potrivit_ş_nimerit .
  …………………………………
  PS … dacă cumva v-a plăcut , vă rog să daţi mai departe , căci io-s cam cam cenzurat (cenzură diverSIONISTĂ) , şi mai îs şi exclus din grupurile cu membri mulţi_ş_serioşi , adică prin tactica şmecheroasă a cenzurii indirecte_mascate .

  • corect , just si la obiect, din pacate inca in noua colonie ro sunt mult pra multi spalati pe creier care chiar refuza crudul adevar

   • Crudul adevar este foarte dur si greu de acceptat. Cititi despre disonanta cognitiva. NU e vina oamenilor pt suferintele pe care le indura, ci a celor care cauzeaza suferintele.

 4. “Atât principiile morale după care trebuie să ne ghidăm în viață cât și metodele de curățire a noastră de patimi se găsesc ÎN BISERICA ORTODOXĂ!”

  In opinia mea este gresit. Principiile morale si metodele de curatire se gasesc IN NOI. Trebuie numai sa le descoperim. Daca reusim sa facem acest lucru nu mai este nevoie de preoti si biserici care traiesc din taxe si impozite furate de stat din buzunarul nostru.

  • Si mafia anti romaneasca tot asta zice – sa ne rupem de preoti si biserica, sunt degeaba, in plus si ne costa prea mult să existe aceste entitati in jurul nostru :) N-as merge pe mana mafiei.

Spune-ți părerea aici:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s