Mecanică auto: sfaturi pentru întreținerea bujiilor la automobile

Mecanică auto sfaturi pentru întreținerea bujiilor la automobile extractor cheie speciala bujii masina autoturismBujiile constituie un preţios element pentru diagnosticarea funcţionării motorului. De aceea, după demontarea lor din chiuloasă, bujiile trebuie să fie examinate cu multă atenţie când motorul a funcţionat perfect, vârful izolatorului ceramic capătă o coloraţie brun-roşcată, electrozii au culoare gri, iar bujia este perfect uscată. Prezenţa depozitelor carbonoase, sub forma unui strat fin de funingine, arată utilizarea excesivă a starterului, joc prea mic între electrozii bujiei, avans foarte mic, presiune redusă la finele comprimării, bujie prea rece sau amestec prea bogat (carburator dereglat, clapeta de aer defectă, filtrul de aer înfundat, etc.).

Când izolatorul este alb, iar electrozii foarte uzaţi prin topire, cauza o constituie o bujie prea caldă, amestec sărac, avans la aprindere foarte mare sau benzină cu cifră octanică inferioară. Când bujia are şi masive cruste de calamină cauza poate fi şi producerea preaprinderilor de la depozitele calaminoase de pe pereţii camerei de ardere. Prezenţa uleiului pe bujie constituie semnalul pătrunderii uleiului în camera de ardere fie pe lângă segmenţi, fie printre tija supapei de admisie şi ghidul ei; defectul se mai produce şi când ventilaţia defectuoasă a carterului provoacă creşterea presiunii în acest spaţiu sau când în baie s-a pus o cantitate de ulei prea mare.

Dacă izolatorul este spart sau fisurat, fără ca bujia să fi fost maltratată mecanic, cauza este, fie benzina cu cifră octanică prea mică, fie avansul excesiv de mare, care au provocat funcţionarea îndelungată a motorului în regim de detonaţie severă. În afară de cazurile în care se constată deteriorarea izolantului sau uzura electrodului central, a cărui extremitate nu mai depăşeşte planul părţii inferioare a corpului, în toate celelalte situaţii bujiile pot fi recondiţionate şi refolosite dacă durata lor de exploatare nu depăşeşte 15.000-18.000 kilometri la motoarele în 4 timpi şi 7000-8000 kilometri la cele în 2 timpi.

Demontarea bujiilor trebuie să se facă numai cu cheia specială de bujii, deoarece improvizaţiile pot duce la spargerea izolaţiei, care de altfel, poate avea loc şi când cheia este folosită neglijent. Înainte de montare, se curăţă atent locaşul din chiuloasă (evitând pătrunderea impurităţilor în camera de ardere), se unge filetul bujiei cu puţin ulei, se controlează existenţa şi starea inelului de etanţare, se înşurubează iniţial bujia cu mâna în locaşul ei şi apoi se strânge cu cheia tubulară.

Efortul de strângere trebuie să fie de 4-5 d.a.N ori metrul; un efort prea mic nu garantează etanşarea, în timp ce unul prea mare poate provoca deteriorarea filetului din chiuloasă, situaţie care condamnă definitiv acest reper scump. Este necesar, de asemenea, ca la montaj să existe o singură garnitură de bujie; lipsa ei poate compromite etanşarea, iar pătrunderea bujiei prea adânc în profunzimea camerei de ardere mijloceşte depuneri de calamină pe filet (îngreunând demontarea ulterioară), ridică regimul termic al acestei piese putând provoca chiar preaprinderi. Montarea din neatenţie a două inele (unul rămas neobservat în locaşul chiuloasei) ridică poziţia bujiei, retrăgând-o în chiuloasă; aceasta va avea urmare o lentă răspândire a frontului de flacără provocat de bujie şi posibilitatea arderii, filetului din chiuloasă expus flăcării. Nu se admite în nici un caz folosirea reducţiilor sau a unor bujii cu cifră termică necorespunzătoare, neetanşe ori cu izolaţia defectă.

Mai multe detalii despre mecanica auto găsiți pe site-ul de legislaţie rutieră (DRPCIV) al autorului acestui articol, la adresa: http://www.c-drpciv.ro/.

One response to “Mecanică auto: sfaturi pentru întreținerea bujiilor la automobile

  1. Unitatea de masura a cuplului este Nm – Newton x metru. daNm este un multiplu al unitatii de masura decaNewton – 10 Newton. Ca atare nu d.a.N ci daN

Spune-ți părerea aici:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s