Adevarul despre originea poporului român. Studiu paleogenetica româno-german: românii sunt traco geto daci, nu latinizati de romani. Cum erau dacii – marturii istorice (edu80)

carte daniel roxin spiritul dacic renaste istoria adevarata a romaniei poporului roman romanii sunt traco geto daci nu latinizat nu suntem urmasii romei burebista decebal studiu paleogenetica osRedau două extrase din cartea lui Daniel Roxin (Spiritul dacic renaşte), primul material găsit pe găsit site-ul adevaruldespredaci.wordpress.com, iar al doilea pe site-ul danielroxin.blogspot.ro  – texte adăugate şi în colecţia mea cu materiale despre Istoria adevărată a poporului român.

Studiul de paleogenetică care a bulversat România. Nu suntem urmaşii Romei!

Ceea ce a bulversat, probabil, cel mai mult spațiul media românesc în cursul anului 2012, a fost studiul de paleogenetică realizat în Germania de domnul Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, directorul Institutului de Biologie Umană și Antropologie al Universității din Hamburg, și doamna Dr. Georgeta Cardoș, cercetător științific biolog, specialist în genetică.

Potrivit concluziilor acestui studiu, populația actuală a României este clar înrudită cu populațiile care au locuit pe teritoriul României în epoca bronzului și a fierului, adică acum 2.500 – 5.000 de ani, un lucru care pune în evidență continuitatea acestui popor, în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei. Înainte de a aduce în discuție și celelalte concluzii uimitoare ale studiului, care răstoarnă teoria romanizării Daciei și a descendeței romane a poporului român, să vedem ce este paleogenetica și ce a presupus această cercetare, realizată în Germania, pentru a fi cu bine dusă la capăt… Detalii în continuare:

Am putea spune că Paleogenetica este o „fereastră“ către trecutul omenirii. Fiind un domeniu de studiu al ADN-ului vechi și degradat, Paleogenetica poate aduce informații importante despre originea și evoluția omului și a genomului uman, migrațiile populațiilor umane, relațiile de înrudire ditre populațiile umane vechi și cele actuale. Așadar, ne poate spune, printre altele, cine ne sunt strămoșii reali. Iar strămoșii noștri reali nu sunt romanii, ci traco-geto-dacii. Cum s-a ajuns la această concluzie și la altele, chiar și mai șocante?

Iată povestea acestui studiu de paleogenetică: în toamna anului 2001, în urma unei discuții purtate între domnul Decan al Facultății de Biologie (Universitatea București), Prof. univ. dr. Călin Tesio și domnul Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, se naște ideea realizării unui studiu de paleogenetică având ca scop determinarea originii poporului român. Un astfel de demers presupunea compararea genetică a unor rămășițe osoase aparținând populațiilor vechi care au trăit pe teritoriul României cu situația genetică actuală a populației acestei țări, pentru a se verifica gradul de înrudire.

În proiect s-au alăturat, pe parcurs, antropologii Andrei Soficaru și Nicolae Mirițoiu de la Institutul de antropologie Francisc Rainer al Academiei Române, care au oferit cea mai mare parte a materialului osos studiat. O altă cantitate de material osos a fost pusă la dispoziție, pentru studiu, de doamna dr. Alexandra Comșa de la fostul Institut de Tracologie al Academiei Române. În total, studiul a avut la dispoziție material osos din peste 20 de situri din România (bazinul carpato-danubiano-pontic), de la un număr de 50 de indivizi aparținând populațiilor vechi (22 din epoca bronzului, 28 din epoca fierului).


În ceea ce privește probele de sânge de la populația actuală a României, acestea au fost obținute prin sprijinul doamnei Prof. dr. Emilia Iancu, Director al Muzeului Omului din Ploiești și al Muzeelor de Științe Naturale din Regiunea Prahova, respectiv prin sprijinul doamnei Dr. Dorina Bănică, de la Institutul Marius Nasta și Clinica de Ftisiologie București.

Și cum o cercetare întinsă pe mai mulți ani (2003-2006) are și cheltuieli importante, precizez faptul că acestea au fost finanțate majoritar din bugetul directorial al Institutului de Biologie Umană și Antropogie al Universității din Hamburg, Germania, prin sprijinul domnului Prof. univ. dr. Alexander Rodewald, directorul instituției, de DAAD – Germania și prin Programul Sokrates-Erasmus al Uniunii Europene.
Munca efectivă de cercetare a fost realizată de doamna Dr. Georgeta Cardoș, în cadrul lucrării de doctorat a domniei sale, o muncă dificilă și de lungă durată în care condițiile de securitate ale probelor genetice au fost atât de stricte, pentru a preveni contaminarea, încât până și curățenia din laborator a fost realizată exclusiv de doamna Dr. Georgeta Cardoș.

Având la dispoziție toate aceste informații, putem înțelege foarte ușor complexitatea demersului și prestigiul științific incontestabil al persoanelor și instituțiilor implicate.

Concluziile studiului s-au dovedit, până la urmă, bulversante pentru spațiul românesc deoarece ele răstoarnă principala teză a istoriei României, cea a etnogenezei poporului român. Dar pentru a evalua în ansamblu șocul cultural provocat de prezentarea publică a concluziilor studiului, să le prezentăm:
– Între actuala populație a României și populațiile care au trăit pe teritoriul acestei țări acum 2.500 – 5.000 de ani există o clară înrudire genetică, ceea ce vorbește despre o continuitate incontestabilă a poporului român pe aceste meleaguri. Chiar dacă există și urme genetice aparținând diverselor populații migratoare care au trecut pe aici, fondul genetic de bază dovedește continuitatea și legătura cu populațiile vechi;
– Actuala populație a României se înrudește genetic în special cu populațiile Greciei și ale Bulgariei, care s-au dezvoltat într-un spațiu locuit cândva de traci, cu care s-au și amestecat, și doar într-o mică măsură cu populația italiană;
– S-a mai dovedit, iar aceasta este cea mai șocantă concluzie a studiului, că o parte dintre italieni, în special cei din nord, sunt la rândul lor înrudiți genetic cu populațiile vechi care au trăit în Arcul Carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani. De unde concluzia halucinantă că nu noi suntem urmașii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmași ai tracilor.

Totuși, există o aparentă contradicție: dacă noi suntem urmașii traco-geto-dacilor, iar o parte dintre italienii au la rândul lor rădăcini tracice, de ce astăzi românii și italienii se înrudesc genetic atât de puțin?

Explicația pare să fie cât se poate de simplă: la sosirea tracului Enea (considerat de istoricul roman Titus Livius, fondatorul Romei ) în penisula italică, aici trăiau și alte triburi cu rădăcini tracice – veneții și etruscii, aceștia din urmă dând primii regi și alfabetul noului regat, viitoarea Romă Imperială. Totuși, în penisula italică trăiau, în afara populațiilor cu rădăcini tracice, și populații aparținând altor familii etnice – sabinii și samniții.
În timp, aceste popualții s-au amestecat între ele. Apoi, Roma Imperială a dus o politică agresivă de amestecare a populațiilor în interiorul Imperiului. Astfel, dacă ne referim doar la capitala Roma, constatăm că avea un număr important de cartiere etnice – cartierul grecesc, evreiesc, hispanic ș.a.m.d.

Nu în ultimul rând, pentru aproape 1.400 de ani, între 476, anul căderii Romei și 1861, anul unificării Italiei, Italia nu a existat ca stat național, această perioadă fiind marcată de o serie de invazii și strămutări de populații. Cu alte cuvinte, istoria penisulei italice este marcată de trei etape esențiale în care populațiile cu rădăcini tracice s-au amestecat cu celelalte, diluându-și semnificativ contribuția etnică în acest spațiu.

Iata că, privind din această perspectivă, orice aparentă contradicție dispare, deoarece putem înțelege de ce, astăzi, deși o parte dintre italieni, în special cei din nord, se mai înrudesc genetic cu populațiile care au locuit în spațiul carpatic acum 2.500 – 5.000 de ani, populațiile României și ale Italiei, în ansamblul lor, se înrudesc genetic foarte puțin.

În concluzie, rezultatele studiilor de paleogenetică sunt intărite de izvoarele istorice, iar mesajul final este cât se poate de limpede: nu noi suntem urmașii Romei, ci o parte dintre italieni sunt urmași ai tracilor!


Cu toate că acest studiu de paleogenetică are o importanță uriașă în stabilirea adevărului istoric, cu toate că concluziile lui sunt extrem de folositoare interesului național, istituțiile statului român și forurile academice și universiatare românești care au căderea să îl cerceteze, îl ignoră cu o impardonabilă indiferență!

Fiind curios să aflu dacă autorii studiului au fost contactați de reprezentanții statului român sau de vreo instituție academică ori universitară care să își arate, în mod oficial, interesul pentru acesta, i-am întrebat, atât pe doamna Dr. Georgeta Cardoș, cât și pe domnul Prof. Alexander Rodewald, despre o astfel de posibilitate. Răspunsul a fost NU! A existat o singură situație în care cineva de la Academia Română a dat un telefon vorbind despre o posibilă expunere pe această temă, dar apelantul nu a mai dat niciun semn de viață după aceea… În rest, tăcere maximă.

Și atunci, apare fireasca întrebare: cui slujesc reprezentanții Statului Român din politică, cercetare sau învățământ?!…

Pentru că sunt trei concluzii mari și late născute din acest studiu de paleogenetică, concluzii care vin în sprijinul păstrării integrității teritoriale a României, în folosul restabilirii adevărului istoric și a recuperării demnității poporului român:

1. Conform rezultatelor studiului de paleogenetică, poporul român se dovedește a fi continuatorul populațiilor de acum 2.500 – 5.000 de ani și locuitorul de drept al acestor melaguri, un lucru extrem de important, astăzi, când pretențiile revizioniste maghiare încep din nou să se amplifice.

2. Faptul că această cercetare confirmă dovezile istorice care ne spun că romanizarea Daciei nu a fost posibilă și nu s-a produs, că suntem un popor mai vechi, continuator al „nemuritorilor” daci, este un motiv de mai mare mândrie națională decât acela de a fi rezultanta unei etnogeneze formate ca urmare a unei presupuse împreunări a femeile dace cu un amestec multietnic de coloniști și soldați ai Imperiului Roman.

3. Nu în ultimul rând, confirmarea surselor istorice care spun că romanii aveau la rândul lor rădăcini tracice, nu face decât să ne mărească și mai mult respectul față de adevăratele nostre rădăcini, cele traco-geto-dacice, să ne redea și mai mult demnitatea națională furată!

De aceea, cred că toți ar trebui să medităm la următoarele întrebări: Îi putem considera loiali României și poporului român pe politicienii, academicienii și istoricii care ignoră sau combat acest studiu (fără ca măcar îl cerceteze!!!), în condițiile în care concluziile lui sunt eminamente benefice pentru noi, românii?! De ce să ignori sau să lupți cu înverșunare împotriva acestor rezultate, dacă iubești România și Românii?!

Video despre acest studiu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fascinanta lume a traco-geto-dacilor. Dezvăluiri despre cum erau dacii

Află ceea ce oamenii sistemului nu ar vrea să știi niciodată despre strămoșii tăi!

Istoria oficială a României vorbește foarte puțin despre traco-geto-daci și-i lasă impresia românului de rând nu numai că traco-geto-dacii nu au însemnat prea mult pentru istoria antică, dar și că neamul lor a dispărut odată cu cucerirea Daciei. Realitatea este însă cu totul diferită, iar sursele istorice și dovezile materiale la care avem acces astăzi demontează minciuna pe care istoria oficială o servește încă românilor.

În contradicție flagrantă cu imaginea traco-geto-dacului barbar, primitiv, pe care unii istorici români cu suflete alogene se chinuie să ne-o inoculeze, mari istorici și filozofi ai antichității ne prezintă o viziune fascinantă a lumii geto-dacilor.

Astfel, în „Legile morale și politice“ transmise de filozoful grec Pitagora (n. cca. 580 î.H. – d. cca. 495 î.H.) se fac zece referiri la valorile superioare ale geților. Iată ce spune Pitagora în “Legea 1143”: “Călătorește la geți, nu ca să le dai legi, ci ca să tragi învățăminte de la ei. La geți câmpurile sunt fără margini, toate pământurile sunt comune. Și dintre toate popoarele sunt cei mai înțelepți, spune Homer“.

Un alt filozof al Greciei antice, Platon (n. cca. 427 î.H. – d. cca. 347 î.H. ), elev al lui Socrate și profesor al lui Aristotel, consemnează în dialogul “Carmides” o discuție între Socrate și Carmides, unde Socrate povestește ce l-a învățat un medic trac atunci când a fost la oaste. Iată, în consemnarea lui Platon, ce îi spune medicul trac lui Socrate: “Zamolxis, regele nostru, care este un Zeu, ne spune că după cum nu trebuie a încerca să îngrijim ochii fără să ținem seama de cap, nici capul nu poate fi îngrijit neținându-se seama de corp. Tot astfel, trebuie să-i dăm îngrijire trupului dimpreună cu sufletul, și iată pentru ce medicii greci nu se pricep la cele mai multe boli – pentru că ei nu cunosc întregul pe care îl au de îngrijit. Dacă acest întreg este bolnav, partea nu poate fi sănătoasă căci, zicea medicul, toate lucrurile bune și rele pentru corp și pentru om, în întregul său, vin de la suflet și de acolo curg ca dintr-un izvor, ca de la cap la ochi. Trebuie deci, mai ales și în primul rând, să tămăduim izvorul răului pentru ca să se poată bucura de sănătate capul și tot restul trupului. Prietene, zicea el, sufletul se vindecă cu descântece. Aceste descântece sunt vorbele frumoase care fac să se nască în suflete înțelepciunea.“

Este uluitoare această viziune superioară asupra medicinei transmisă peste milenii de un medic trac de acum 2400 de ani, prin intermediul vocii unui mare filozof antic. Această perspectivă holistică este redescoperită abia astăzi de medicina modernă…

Ca o completare a spuselor de mai sus, istoricul romanizat Iordanes (secolul VI d.H.), în lucrarea “Getica”, vorbește despre geto-daci, la aproape 1.000 de ani distanță, în aceeași termeni apreciativi: “… (Deceneu) i-a instruit în aproape toate ramurile filosofiei, căci el era în aceasta un maestru priceput. El i-a învăţat morala (…), i-a instruit în ştiinţele fizicii (…), i-a învăţat logica, făcându-i cu mintea superiori celorlalte popoare (…). Ce mare plăcere ca nişte oameni viteji să se îndeletnicească cu doctrinele filozofice, când mai aveau puţin răgaz de războaie. Puteai să-l vezi pe unul cercetând poezia cerului, pe altul proprietăţile ierburilor şi ale arbuştilor, pe acesta studiind creşterea şi scăderea lunii, pe celălalt observând eclipsele soarelui şi cum, prin rotaţia cerului, soarele vrând să atingă regiunea orientală, este dus înapoi spre regiunea occidentală…”

            Fără îndoială că teoria “barbarismului” strămoșilor noștri reali este greu să fie menținută în picioare dacă avem în vedere aceste izvoare istorice.
Vorbind despre cel mai mare rege geto-dac, Burebista (care a domnit între anii 82 și 44 î.H.), istoricul grec Strabon (n. 63 sau 60 î. Hr.  – d. 21 sau 26 d. Hr.) spune în lucrarea sa, “Geografia”: “Ajungând în fruntea neamului său care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălțat atât de sus prin exerciții, abținere de la vin și ascultare față de porunci încât, în câțiva ani, a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte din populațiile vecine. Ba încă, a ajuns să fie temut și de romani. Căci trecând plin de îndrăzneală Dunărea și jefuind Tracia până în Macedonia și Iliria, a pustiit pe celții care erau amestecați cu tracii și cu ilirii și a nimicit pe de-antregul pe boii aflați sub conducerea lui Kritasiros și pe tauriști. Spre a putea ține sub ascultare poporul, el și-a luat ca ajutor pe Deceneu, care rătăcise multă vreme prin Egipt, învățând acolo unele semne de prorocire, mulțumită cărora spunea că tălmăcește voința zeilor. Ba încă de un timp fusese socotit și zeu, așa cum am arătat când am vorbit despre Zamolxis.”
Regatul lui Burebista, care, potrivit surselor istorice existente, poate fi apreciat la de cel puțin cinci ori teritoriul actual al României, întins atât la sud cât și la nord de Dunăre, ajunsese atât de puternic încât regele său a devenit chiar un arbitru în conflictul dintre Cezar și Pompei. Cu o armată evaluată de istoricul Iordanes la aproximativ 200.000 de oameni, Burebista era o amenințare pentru Cezar și Imperiul Roman și doar faptul că cei doi mari lideri au fost asasinați în același an, 44 î.H., a făcut să se evite o confruntare de proporții uriașe. Dacia lui Burebista era capabilă să învingă Imperiul Roman. O confruntare între cele două forțe militare ar fi făcut ca istoria Europei să fie astăzi cu totul alta…
Forța militară și determinarea geto-dacilor a continuat să atragă atenția lumii și în secolul următor. Dio Chrysostom (cca. 40 – cca 120) oratorgrec, scriitor, filozof și istoric al Imperiului Roman povestește într-unul dintre „Discursurile” sale despre o călătorie făcută în ținuturile geto-dacilor: ”Se întâmplă că am facut acum o călătorie lungă, drept la Istru şi în ţara geţilor am ajuns la nişte oameni întreprinzători, care nu aveau răgazul să asculte cuvântări, ci erau agitaţi şi tulburaţi. Acolo, la ei, puteai să vezi peste tot săbii, platoşe, lănci, toate locurile fiind pline de cai, arme şi oameni înarmaţi. Veneam să văd oameni luptând, unii pentru stăpânire şi putere, iar alţii pentru libertate şi pace”.Tot el mai spune că: “Geţii sunt mai înţelepţi decât aproape toţi barbarii şi mai asemenea grecilor.”
Până la urmă, confruntările dintre geto-daci și Imperiul Roman aveau să înceapă. Înainte însă de cucerirea unei părți din Dacia, în anul 106, Imperiul Roman avea să suporte una dintre cele mai mari umilințe. Pentru prima dată în istoria sa, Imperiul avea să plătească tribut dacilor pentru pacea de 12 ani îngăduită de aceștia, după cele două războaie de la Tapae din anii 87 și 88. Referindu-se la această situație, Sfântul Isidor de Sevilla (560-636), unul dintre părinții apuseni ai Bisericii și un savant al vremii lui, spunea: “Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor, a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic.” Această situație umilitoare pentru romani a fost unul dintre factorii care l-au determinat pe Traian să înceapă expedițiile împotriva dacilor, după cum consemnează istoricul roman Dio Cassius (n. 155 sau 163/164 – d. după 229) în Istoria romană LXVII“După o ședere de câtva timp la Roma (Traian) el întreprinde o expediție contra dacilor. Gândindu-se la faptele acestora, era mâhnit din cauza tributului pe care romanii trebuiau să-l plătească în fiecare an, și văzând cum puterea și îngâmfarea dacilor sporesc necontenit”.
Nici Eminescu nu a fost străin de acest episod uimitor al istoriei strămoșilor noștri. Marele nostru poet și publicist, pe care îl putem considera fără nicio reținere ca find unul dintre precursorii disciplinei dacologice, spunea cu emoția lui specifică: “Era un popor brav acela care a impus tribut superbei Împărătese de marmură a lumii, Roma. Era un popor nobil acela a cărui cădere te împle de lacrimi, iar nu de dispreț și a fi descendentul unui popor de eroi, plin de noblețe, de amor de patrie și libertate, a fi descendentul unui asemenea popor n-a fost și nu va fi rușine niciodată.“
Din păcate, unii dintre istoricii și arheologii ultimei jumătăți de secol, oameni tributari politicii bolșevice de distrugere a identității poporului român, “se dau” rușinați de adevărații noștri strămoși, invocând diverse surse care ar trebui să ne convingă de primitivismul acestora, ignorând, în același timp, sistematic și cu bună știință, sursele istorice demne de încredere care susțin exact contrariul.
Ce credeți, dragi cititori, veți găsi oare vreuna dintre referințele istorice prezentate în acest capitol în manualele de istorie din învățământul preuniversitar sau din cel universitar? Și dacă nu, putem să-i considerăm loiali României și poporului român pe autorii acestor manuale, în condițiile în care ignoră sursele istorice care îi pun într-o lumină favorabilă pe strămoșii noștri? Iată două întrebări la al căror răspuns ar trebui să medităm!
  
Daniel Roxin
Extrase din cartea “Spiritul dacic renaşte
Emilian, 7 oct 2013, ceicunoi.wordpress.com. Facebook: Ce-i cu noi? – un blog educativ despre comportamentul uman.

21 responses to “Adevarul despre originea poporului român. Studiu paleogenetica româno-german: românii sunt traco geto daci, nu latinizati de romani. Cum erau dacii – marturii istorice (edu80)

 1. Oamenii care se nasc in tara noastra de 900-1000 de ani, sunt imprimati cu spiritul acestor pamanturi. Deci sunt Traco-Geto-Daci – MOLDOVA- TRANSILVANIA- VALAHIA

 2. Cu parere de rau, stimate dl Daniel Roxin!
  Acest studiu din pacate nu releva continuitatea poporului nostru pe acest teritoriu ci doar originea noastra care se pare ca este din zona greco -bulgara!
  Continuitatea se dovedeste prin descoperirile arheologice privitoare la acest subiect, ceea ce stim ca incepand cu retragerea Aureliana si imediat secolul urmator lipsesc cu desavarsire mai ales in Transilvania si Moldova, exceptie face cursul Dunari unde aceste descoperiri arheologice confirma continuitatea. Mai rau dovedeste ceea ce spun lingvisti de mult: ca suntem un popor venit din Balcani (frati cu albanezi)

   • Sa nu ma intelegeti gresit,dl Emilian.
    Dar asi fi foarte bucuros daca asi afla despre dovezi incontestabile ale continuitatii noastre pe teritoriul patriei dupa retragerea Aureliana si pana la anul 1200 d.c.din cunostintele mele in acasta perioada putem vorbi doar despre: vizigiti,ostrogoti,gepizi,huni,avari,pecenegi,cumani,unguri…la fel si statele:Gotia,Gepidia,Cumania…intr-o ordine aleatoare.Si atunci va intreb eu fiindca sunt un tip pragmatic care prefera sa aiba certitudini cum dovedim continuitate noastra pe aceste meleaguri cand n-e lipsesc 1000 ani de istorie?
    In timp ce izvoarele istorice vorbesc despre exitenta noastra a valahilor pe teritoriul actual Bulgariei si Greciei chiar in acesti 1000 ani si ce sa mai zicem ca exista si dovezi in legatura cu migratia noastra! Nimeni cu mintea limpede nu contesta originea noastra tracica dar avem nevoie de certitudini si nu goluri mari in Istoria noastra!
    Sper sa nu ma intelegeti gresit si sa nu va suparati pe mine.Cu tot respectul.

  • Dacul-dd In sudul si nordul Dunarii traiau daco-getii triburi tracice care vorbeau aceasi limba.In sud au fost latinizati ca si in nord.Dar romanii din romania se inrudeau ca limba mai mult cu limbile baltice deci nu au venit din sud. Ce stiu romanii de la Hasdeu este ca romana are cuvine comune cu albaneza si s-a presupus ca limba daca se inrudea cu limba ilyra .
   Cuvantul “MAL”, malul apei, malul unui rau, am iesit la mal..etc.
   In albaneza “MAL” inseamna deal, munte, si asta era asemanarea, dar mai exista cuvantul “MAL” in lituaniana unde inseamna acelasi lucru ca si in romana tot malul apei . Deci ori romanii au cuvantul de la daci care vorbeau o limba inrudita cu limbile baltice .Asta arata ca poporul roman are cuvantul “MAL” de la daci si nu de la albanezi.Un alt cuvant comun ar fi cuvantul “APA” care in lituaniana pentru rîu (river) este”UPA” , upe.

  • Domnule Daniel,trebuie sa va contrazic.Exista numeroase dovezi asupra continuitatii Daco-Romanilor pe acest teritoriu,inclusiv in Transilvania si Moldova.Iata cateva exemple:La Iernut(aproape de Ludus,Judetul Mures):un cimitir de incineratie in care intr-una din urne,de factura romana provinciala se afla un denar de argint din 275 D.Hr.La Sarmizegetusa ,s-au descoperit ziduri ridicate in secolul al 4-lea.La Apulum,Porolissum si alte localitati s-au descoperit morminte si cimitire DACO-ROMANE.Obiecte romane din secolul al 4-lea D.Hr s-au gasit la Potaissa,Sic(aproape de Dej,judetul Cluj) si in multe alte locuri.Ca sa nu mai vorbim de celebrul obiect Paleocrestin de bronz cu inscriptia:EGO ZENOVIVS VOTVM POSVI (,,Eu Zenovie,am pus acest dar”) de la Medias,sau arcul de fibula din secolul al 4-lea D.Hr de la Micia.Daca noi eram frati cu Albanezii, atunci de ce un Roman nu se intelege cu un Albanez ?Ca Albanezii locuiesc in zona aceea,si sunt vecini cu Grecii.Simplu,deoarece NU SUNTEM INRUDITI CU EI.Ei sunt urmasii Ilirilor,iar noi suntem urmasii DACILOR SI ROMANILOR.Ilirii,Tracii,din care se trag triburile Daco-Gete si Romanii sunt populatii INDO-EUROPENE.Deci,se poate spune ca noi si cu Albanezii suntem doar un fel de veri indepartati.Daca noi ne-am fi format la sudul Dunarii,pe acelasi teritoriu cu Albanezii,rezultatul ar fi fost doua dialecte ale aceleiasi limbi si nu doua limbi total diferite.Iar cuvintele Albaneze din Romana,de exemplu:mal,mazare,viezure etc.,nu sunt altceva decat ramasite ale Limbii Traco-Dacice care au fost preluate separat in Romana si Albaneza.Iar ceea ce ati spus Dumneavoastra seamana izbitor de mult cu teoria roessleriana.

 3. Ca sa citez un comentariu care m-a amuzat “a trebuit sa vina hunii ca sa invat sa ma p…s”. Plecand de la etimilogie, cu siguranta ca a existat un lexic comun-asemanator tuturor locuitorilor indo-europeni si nu am descoperit eu roata! Este normal ca anumite cuvinte sa fie comune, nu neaparat fonetic. Vezi apa, mama, tata, sare, soare, s.a.m.d. Mai tinem cont ca tracii erau pe o arie extinsa pe axa nord-sud, asa ca este de asteptat sa fie cuvinte asemenatoare fonetic si etimologic. Concidente de genul “mal” se intampla, cumva trebuia numit malul apei in Dacia, Lituania sau Albania si acum 3000 ani; suprapus cu fondul indo-european, se explica. Migratorii nu au schimbat lexicul pe intregime. Mai, nou, genetic suntem inruditi cu lituanienii …. fie!
  Mai putin importanta este, in ziua de astazi, continuitatea noastra aici sau daca limba noastra este cea mai veche. Ne schimba cu ceva? Ne face superiori? Ne face mai cinstiti, harnici? … mai bogati, mai respectati? Nu cred! Conteaza ce suntem astazi, dar, mai mult, ce lasam copiilor nostri!

  • Multumim pt detalii.

   Nu am inteles daca in cadrul aceluiasi studiu s-au facut analize si pe italieni, albanezi, greci, de avem procente diferite (mai mari la ei, mai mici la noi, privind asemanarea). Dar oricum, faptul ca exista o asemanare, spune multe fata de ”nicio asemanare”, chiar daca studiul nu a fost facut pe suficiente probe etc.

   Studiul asta nu isi propune sa demonstreze DE UNUL SINGUR ca GATA, Dacia a fost leaganul civilizatiei europene, ci el se aseaza bine in context, se potriveste cu nenumaratele informatii care exista despre acest lucru. Am strans o parte din informatii aici:

   https://ceicunoi.wordpress.com/2013/06/08/istoria-adevarata-a-romaniei-dacii-sunt-primii-oameni-care-au-populat-europa-romanii-sunt-daci-nu-romani-dacia-e-romania-si-romania-e-dacia-edu48/

   Pentru a demonstra ca ”e cale lunga”, asa cum ai scris in textul tau, ai de contrazis muuuulte informatii si multe persoane (inclusiv straine). Poti sterge cu SHIFT DELETE acest studiu, degeaba, sunt o gramada de alte informatii care sustin ideea ca de prin zona noastra ”a plecat” Europa.

   Ce zici de consilierul papei, sau de cercetatorul ala german? Sau de nenumaratele vestigii arheologice, unele fiind cele mai vechi din lume? Vezi textul de la link-ul de mai sus…

   Spor in lucrurile bune!

   • Nu mă voi lansa în polemici pe date istorice pentru ca nu fac domeniul meu de expertiza, însă tot ce va pot spune este ca din perspectiva genetica vă înșelați și aveți dreptate în același timp. Cum e posibil așa ceva?… Simplu… Daci, romani, latini, slavi etc. sunt doar etichete temporare ale unor populații umane care s-au deosebit prin cultura și urmele arheologice lăsate. Pana la urma toți ne tragem din populația care a migrat din Africa spre Europa prin Peninsula Arabică (prin ADN-ul mitocondrial se poate observa aceasta evoluție), dar ca sa afirmi că o populație este leagănul alteia e ca și cum ai scoate un cadru dintr-o peliculă de film și încerci să recompui povestea filmului. Fac apel la prudență în alegerea argumentelor științifice ce nu sunt pe deplin înțelese. O zi bună.

   • Stiinta dogmatica ofensata? Lasa ca si avionul nu putea zbura pt ca era mai greu decat aerul. Noi suntem daci care in prezent ne numim romani, nu suntem slavi sau mai stiu eu ce vrea globalizarea.

 4. Sunteti pe aproape de adevar.In nordul Italiei traiau galii ,care au ajuns si prin balcani si nordul Romaniei.Apoi scytii care se pare ca au ajuns si ei prin nordul Greciei , Romania si zona central europeana.Posibil ca acesti scyti sa fi fost stramosii galilor. Din acest amestec de popoare apar si asemanari genetice si de limba.

 5. Sa inteleg ca noi nu putem sa fim un popor demn decat daca stim sigur ca suntem daci pur sange, nu? Cine ne-a furat adevarul istoric?? Pana nu vedem negru pe alb ca in vene ne curge sange dac, nu ne revenim, nu? Culmea e ca in genetica tocmai diversitatea e buna, nu consangvinizarea…Si este utopic sa credem ca suntem urmasii doar ai dacilor. Un studiu din Marea Britanie arata ca avem in ADN urme de sirieni, iranieni,greci, turci, germani…

  • NU a zis nimeni nicaieri pe acest site ca suntem genetic 100% daci. NU a zis nimeni niciodata ca nu putem fi demni daca nu ne tragem din daci. Pe mine ma intereseaza adevarul istoric, daca ne tragem din daci, foarte bine, suntem daci, daca ne tragem mai mult din romani, atunci foarte bine, suntem mai mult romani. Din ce am citit pana acum suntem mai mult daci. Tu poti sa ai alta parere, nu-i nicio pb.

Spune-ți părerea aici:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s