Cum manipuleaza presa si mass media omul de rand pentru Noua Ordine Mondiala, Noul iluminism (nom12)

cum manipuleaza presa televizor mass media noua ordine mondiala planurile iluminati oculta mondiala guvern din umbra cine conduce lumea prostire prin stiri informatii la tv ceicunoiRecomand un articol de pe gandeste.org, despre Noul Iluminism, Noua eră, planurile ocultei mondiale – care conduce lumea din umbră, şi cum sunt puse în aplicare aceste planuri prin puterea de influenţă şi manipulare pe care o are “noua presa”, “noua televiziune”, mass media vândută (conştient sau inconştient) intereselor celor care conduc lumea din umbră şi vor să instaureze o Nouă Ordine Mondială (Noul iluminism). Detalii în continuare:

(Atenţie: am mai spus pe acest blog: cine încă nu este convins că lumea este condusă din umbră de către cei mai puternici şi bogaţi oameni ai planetei, cu scopul de a stăpâni întreaga omenire, ori este prea tânăr, ori prea neinformat, ori idiot. Citiţi mai mult şi deschideţi ochii pentru a vedea realitatea reală din jurul nostru! De exemplu citiţi materialele de la link-ul acesta:  Cine conduce lumea si România? Masoni, grupuri oculte, marile corporatii etc)

“Instructorii” noii ere (mic rezumat) (citiţi articolul integral AICI)

Toţi cei care urmăresc „noua” televiziune cu spirit analitic şi critic constată că instructorii formatori contemporani – fie „militanţi”, fie folosiţi fără să conştientizeze scopul activităţii – pun în lucrare, prin ea, mai ales următoarele maşinaţiuni:

· Neutralizează puterea de a raţionaliza a telespectatorilor, „desconstruind” orice evidenţă şi redefinind-o pe o bază ”nouă”, “politically correct”, care, în esenţă, o întoarce spre slava „Noului Iluminism”. De pildă: «Într-o democraţie „corectă”, majoritatea este datoare să se supună minorităţii”.

· Paralizează raţiunea prin „naiva”, „obiectiva” şi „democratica” păstrare a echidistanţei între drept şi nedrept, pozitiv şi negativ, bun şi rău, victimă şi autor, moral şi imoral, neted şi deformat, legal şi ilegal, ştiinţă şi şarlatanie, Creştinism şi secte etc.

· Distrug orice suport duhovnicesc, moral, naţional, social, religios al omului occidental, prin pluralismul dogmatic[2], adică prin relativizarea absolutului şi absolutizarea relativului. De pildă: «Trebuie să acceptăm orice punct de vedere ca fiind la fel de valabil, de vreme ce nu există un singur adevăr, ci fiecare dintre noi este purtătorul propriului său adevăr.”

· Paralizează capacitatea de a critica a telespectatorilor, creând un haos spiritual, nesiguranţă şi confuzie cu mesaje care se ciocnesc şi se anulează reciproc, dar care sunt scoase în evidenţă ca fiind de aceeaşi validitate. Astfel, îl cheamă pe telespectator să accepte că „civilizaţia occidentală este catastrofală, autarhică, exploatatoare a Lumii a Treia etc.” ca fiind de aceeaşi validitate cu: „europenii, care sunt civilizaţi…”; îl cheamă să se ruşineze pentru că consideră homosexualitatea perversiune, în timp ce, totodată, îl cheamă să se ruşineze pentru că „toţi vechii eleni erau homosexuali”; îl cheamă să fie neînduplecat faţă de fumători, dar să arate „înţelegere” pentru droguri (mai ales pentru cele „uşoare”). Dacă crede în Unul şi Singurul Adevăr, îl numesc „fanatic” sau „fascist” şi îl cheamă să accepte un „nou” adevăr, adică: «Nu există numai Unul şi Singurul Adevăr», etc.

…………….

…………….

…………….

CITIŢI ARTICOLUL INTEGRAL FOARTE INTERESANT AICI!

ultima parte a articolului:

Este oare o simplă coincidenţă faptul că toate aceste maşinaţiuni pe care le folosesc instructorii contemporani conduc la neutralizarea voinţei telespectatorilor, transformându-i într-o turmă de „fiinţe umane” fără voinţă? Oricât s-ar părea de neconceput pentru cei mai mulţi, ştergerea totală şi ireversibilă a voinţei omului – în urma unor procese specifice şi sistematice asupra gândirii lui – nu constituie o fantezie. Ea a apărut pentru prima dată, ca ideee, pe la mijlocul secolului al XIX-lea şi, treptat, a fost inclusă printre scopurile şi metodologiile diferitelor grupări, religii, ideologii, secte etc.

Prima aluzie s-a făcut, aşa cum s-a arătat, la Dostoievski (1821-1881) în lucrarea sa „Demonii”. El a „profeţit” „dispariţia voinţei libere la nouă zecimi dintre oameni”, ca mijloc de realizare a planului satanic al unei mici grupări care să poată stăpâni lumea. Gruparea aceasta avea ca obiectiv descreştinarea oamenilor şi „preschimbarea lor într-o turmă cu noi moduri de educaţie”. Cu lozinca ei, „fiecare aparţine tuturor şi toţi fiecăruia” (adică, prin dizolvarea oricărei personalităţi individuale şi terciuirea ei), gruparea trebuia să impună nivelarea ca „egalitate”: «…Mai presus de toate va fi egalitatea. Mai întâi, se va retrograda nivelul ştiinţei şi al talentelor. La nivelul înalt al ştiinţei ajung minţi superioare, însă de minţi superioare nu este nevoie». Astfel, «toţi vor fi sclavi şi egali în sclavie». Potrivit cu acest plan: «… Numai o zecime din totalitatea oamenilor vor avea drepturile omului liber şi stăpânirea lor asupra celorlalte nouă zecimi va fi nelimitată. Cei din urmă îşi vor pierde personalitatea lor, vor deveni turmă… se vor întoarce la simplitatea primordială a protopărinţilor noştri din rai, să zicem, unde vor trebui să muncească.”[5]

Cam în aceeaşi perioadă, în mintea Elenei Blavatsky (1831-1891) se năştea Teosofia, „adevărul pe care se odihnesc toate cultele”. Acoperită cu o combinaţie de spiritism,ocultism, astrologie, vrăjitorie şi pronunţate elemente budiste (karma, reîncarnare etc.), teosofia a câştigat repede credincioşi, adepţi şi admiratori, mai ales în cercurile înalte politice, sociale şi economice. S-a propovăduit instaurarea unei „Noi Ere” în întreaga planetă, a cărei „guvernare ezoterică” şi-o va asuma – nevăzut – „Ierarhia Ocultă”. Cu ajutorul, „dascălilor”, „funcţionarilor intermediari ai lumii” şi a „cugetătorilor lumii”, ierarhia îşi va asuma conducerea adepţilor ei la ascultare oarbă şi pe fiecare om – prin „ştergerea sau scoaterea sinei personale” – la „starea nemanifestată a UNUIA”, la „odihnă”, adică, la „inexistenţă”.[6]

Teosofia vedea „noua ordine” a ei astfel: Puţinii învingători ai războiului ei „nevăzut” vor stăpâni – nevăzut – peste „masele de oameni”, care, fără personalitate şi fără voinţă, vor fi conduse la „inexistenţă”. Ei nu vor mai fi „oameni”, nici cel puţin „oameni”, ci vor fi numai nişte „fiinţe umane”, fără voinţă, fără conştiinţă, victime ale instinctelor şi subconştientului lor. Vor fi, adică, fiinţe antropomorfe care, însă – aşa cum a „profeţit” Dostoievski – vor putea „lucra”. Şi cel mai important: Vor crede că această schimbare a lor – adică, înfrângerea lor – constituie marea lor victorie. Aceasta va constitui, de fapt, înrobirea lor totală şi ireversibilă.

Dar şi Antonio Gramsci (1891-1937) şi-a pus în obiectiv voinţa omului occidental. Contemporan cu A. Bailey (1880-1949), Gramsci a avut şi el drept viziune Noua Eră, pentru a cărei instaurare propunea – şi el – un război „nevăzut” împotriva populaţiilor creştine. Scopul său, „îndocrinarea marxistă a omului lăuntric”, pentru a stăpâni fără obstacole Viziunea Marxistă: ”Paradisul Muncitorului”. Potrivit cu Gramsci, singurul obstacol pentru înfăptuirea acestui Paradis, singurul obstacol real pentru construirea de către oameni a societăţii fără clase şi pentru „stăpânirea proletariatului” era nădejdea creştină comună şi referirea creştină comună la o oarecare Putere Dumnezeiască mai presus de lume, Care „depăşeşte posibilităţile limitate a persoanelor în parte şi a grupărilor – mari şi mici”. Prin urmare, după el, câtă vreme se menţine credinţa în această Putere – Care deşi stăpâneşte peste această lume, nu aparţine acestei lumi -, „ideea unei violente revoluţii universale a proletariatului era condamnată, anticipat, la eşec.”[7]

Gramsci credea că stăpânirea marxistă nu va trebui să aibă ca obiectiv cucerirea simţită şi violentă a societăţilor prin război „convenţional”, ci va trebui „să se întoarcă către spiritul lor pentru a putea cuceri mulţimile”. Va trebui să folosească diverşi factori care, prin maşinaţiuni speciale şi sistematice, vor înfăptui, în timp, „o revoluţie liniştită şi anonimă”; o revoluţie fără sânge „în numele drepturilor omului şi a demnităţii umane, în numele autonomiei omului şi a eliberării lui de restricţiile exterioare. Şi, mai presus decît toate, fără restricţiile şi pretenţiile Creştinismului.” Aşadar, societăţile creştine vor trebui să suporte în totalitatea lor schimbări radicale în modul lor de gândire. Mai concret, va trebui să fie conduse la a părăsi nădejdea pe care o dă omului transcendenţa creştină şi să fie constrânse să creadă că „nu există nimic în afară de Materia aceasta a Universului” şi că „tot ceea ce este valoros în viaţa şi în lumea aceasta coexistă în viaţa însăşi, în lumea aceasta şi în sfera pământească”. „Paradisul Muncitorului” pe Pământ se va înfăptui numai dacă, în societăţile occidentale, toate spiritele se vor preface în „spirite proletare”[8] ( mai ales că, „Mai presus de toate va fi egalitatea… şi minţi superioare nu trebuie”, aşa cum a scris Dostoievski). Iar aceste „spirite proletare” nici nu se vor împortrivi şi vor „şi lucra pe deasupra”.

Unii analişti serioşi de astăzi concluzionează că, atât Teosofia, cât şi Umaniştii (a căror ramură sunt şi noii închinători la idoli), precum şi grupările Noii Ere, cu tendinţele lor luciferice, sunt folosiţi ca să netezească cele care constituie obstacolele lăuntrice care există în omul occidental, pentru înfăptuirea viziunii marxiste. În esenţă, însă, toate teoriile de mai sus au un punct comun cu „Noul Iluminism”: Conduc spre o „nouă” înrobire, care va fi totală şi ireversibilă, exact tocmai pentru că face să dispară voinţa şi formează învingători, care socotesc drept victorie deplina şi entuziasmanta lor conlucrare cu adevăratul învingător ce îi manipulează în chip nevăzut.

Aşadar, cum este posibil să se considere întâmplător faptul că îndrumătorii gândirii joacă rolul principal – ca noi instructori – în, dorita de către Nou Eră, „desconstrucţie” a „vechilor” rânduieli duhovniceşti, şi cum se poate considera întâmplător faptul că, „… din moloz construiesc un monument de o plăcută cedare”[9]? Întâplătoare sau nu, acţiunea lor „desconstructivă” este cu neputinţă să nu amintească de Ulrich Müller, care – abordând subiectul în aspectul lui mai larg – a scris că: „În general se poate crea impresia că presa, ca o agenţie de relaţii publice, este mişcată de conspiratori distrugători.”[10]

Prin urmare, va trebui să ne întrebăm – şi poate să-i întrebăm şi pe Instructorii Noii Ere – nu cumva condiţia pentru mult trâmbiţatul «Sfârşit al Istoriei» este Sfârşitul Omului?

Sursa şi bibliografie AICI.

Citeşte şi:

Manipularea prin reclamele la medicamente, difuzate la TV

Dependenta de televizor. Problemele cauzate de privitul la TV. Televiziunea controleaza mintea umana, hipnotizeaza si amorteste creierul omului (edu28)

Emilian, 8 martie 2013, ceicunoi.wordpress.com. Facebok: Ce-i cu noi? – un blog educativ despre comportamentul uman.

18 responses to “Cum manipuleaza presa si mass media omul de rand pentru Noua Ordine Mondiala, Noul iluminism (nom12)

 1. Alba – neagra … De ce crezi ca oamenii accepta ca antena 1 e cu USL ? Indiferent daca USL facea ceva concret, tot nu e normal sa fie pe fata sau nu pe fata, cu vreun partid. Asa conducatori, asa popor, este o vorba. Am vazut mai demult un film in care unul ii spunea lui altul : “Daca vei lua ideii numai de la un singur om, nu vei mai gandi singur, ci vei gandi ce gandeste acela”. Ceva de genul acesta sau mai bine zis asa cum oamenii asculta si gandesc numai ce le spune televizorul sau accepta “modele” gen Dragusanu.

  • Da, este o mare anormalitate faza cu Antena 3 e cu USL. Si este pe fata, adica…evident pe fata. Atat de penal si scarbos chiar incat sa o invite pe mama lu ponta in studio sa povesteasca despre ponta cand era mic. Pai mi-a venit sa vomit cand am vazut asa ceva. Mai ales ca pe realitatea sau ceva de genul, in exact acelasi timp, era invitata mama camatarilor sa povesteasca :)))). Am ras maxim cand am vazut. Tot un fel de camatar e si Ponta daca stam sa ne gandim. Si tot un fel de patron de mafie guvernamentala…. Dar…Antena3 se incapataneaza sa fie sclavul de serviciu al puterii si sa pupe in fund tot ce inseamna guvernarea Ponta. Va sfarsi si audienta Antena3 cand oamenii isi vor da seama ca sunt doar “indragostiti” si prostiti.

 2. In videoclipul de mai sus (vocea lui Ron Perlman) din intro jocului Fallout (un rpg pe care ti-l recomand sa il joci, chiar daca poate nu iti plac jocurile, vei avea timp si de asta) vei vedea cum se va intampla pana la sfarsit cu omenirea, daca nu facem ceva. Si, televizorul va continua sa vorbeasca cu aceeiasi “vampiri” al lui…Romania, cred a fost rasa de pe fata pamantului din prima, cu cele 3 elicoptere si 4 avioane pe care le are armata, din prima…

  • mda…conform ultimului sondaj eurobarometru 97% dintre romani continua sa foloseasca televizorul cel putin o data pe saptamana ca sursa de informare, urmat de radio cu vreo 56%, presa cu vreo 45% si net cu vreo 27% or smth like that. Trebuie creat un nou mijloc de comunicare, prin care informatia de calitate sa ajunga la oamenii care nu au acces la internet sau nu stiu unde si ce sa citeasca….

 3. Si sa nu li se para curios romanilor ca avem doar carti scumpe (romane si straine) si la tv cultura deloc. Institutii care habar nu au ce au pe situl lor. Am cumparat ceva din Europa cu Eurogiro (la posta romana) si a trebuit sa dau euro, dar nu mi s-a spus ca pot da in diviziuni si lei, vaca de la posta. Asta am vazut pe situl lor, dar eu deja facusem comanda. In alta parte, mai demult, la o alta posta de la mine, mi s-a spus de o “doamna”, ca nu se uita pe situl lor, ca nu este scris de posta romana. Probabil Isus Hristos a scris situl postii romane sau e scris de straini si ei sunt doar niste sclavi. Apropo, ai idee (ca nici asta nu stiu ei exact) cum pot afla prin Eurogiro, daca a ridicat destinatarul banii ?. Pe situl postii tarii respective, se pune un cod, dar nu este recunoscut (fiindca noi suntem egali cu zero in UE). La strainii (alta metoda de control probabil) iti faci cont si iti pui un program in mobil, ca sa afli cand si daca au ajuns banii. Dar eu asi vrea altfel daca se poate.

  • Habar n-am de euro giro. Intreaba-i pe ei prin @contact@. Posta romana e vai de capul ei. Ar putea fi eficientizata foarte usor si fara bani, dar nu se doreste.

 4. Si inca ceva, cand majoritatea strainilor care nu ne vor binele de fapt (malluri, etc) nu vor mai face vanzare (decat prin reclamele de la tv) vor pleca. Ei lucreaza cu media prin televizor (reclame) doar. Nu mai cumpar de la malluri E-uri oricum. Ce se va intampla cand nu va mai fi nimic de furat ? Poporul isi va da unul altuia in cap ? Sa se gandeasca poporul la cei din 89”. Vorba personajului negativ din filmul Star trek :

  “Mi-e teama ca nu o sa supravietuiesti sa fii martor victoriei ecoului asupra vocii.”

  Asta le spun oamenilor care voteaza si fac alte lucruri prin vot in detrimentul celorlati si nu numai. Ecoul celor buni va fi pana la urma deasupra vocii actuale, chiar prin razboi.

  • Asa e. Când nu vor mai fi resurse de furat si capusat (bani, resurse naturale, resurse umane), strainii imperialisti vor pleca… Dar nu trebuie sa asteptam asta. Trebuie sa ii dam afara inainte sa fure tot ce era de furat din patria poporului roman.

  • Da…asta este una din chestiile pe care romanii le pot face destul de usor, pentru imbunatatirea societatii romanesti: să cumpere cat mai mult de la micii producatori-negustori-ţarani si cat mai putin din malluri sau supermarket. Atat alimente, fructe, legume, dar si haine, articole textile si alte chestii facute manual pentru un ban în plus, se mai gasesc inca ici-colo, chiar si in Bucuresti si alte mari orase, la oameni obisnuiti, simpli, prin piete sau targuri. Ar trebui sa profitam de aceasta posibilitate cat ea inca mai exista. De curand am luat lapte de tara de la tarani din piata, dar nu ca sa il beau. L-am lasat la prins, apoi l-am pus in tifon la scurs. Am separat astfel zerul pe care il voi folosi pentru facut muraturi (detalii AICI), ciorbe sau baut gol exact asa cum e, iar in tifon mi-a ramas branza dulce, gustoasa si sanatoasa, care poate fi consumata cu stafide, seminte etc sau goala asa cum e. Oh well.

 5. Pingback: Arhiva colectie articole educative despre viata, lume si comportamentul uman, valabile pe termen lung, blog educativ Ce-i cu noi? (edu25) | CE-I CU NOI?

 6. Pingback: Tehnici dezinformare si manipulare prin mass media. Razboiul informational psihologic impotriva statelor si popoarelor lumii. Importanta cunoasterii (nom15) | CE-I CU NOI?

 7. Pingback: Dependenta de televizor. Problemele cauzate de privitul la TV. Televiziunea controleaza mintea umana, hipnotizeaza si amorteste creierul omului (edu28) | CE-I CU NOI?

 8. Pingback: Romanii sunt distrusi mental premeditat. Cum se obtine distrugerea mentala a popoarelor. Manipulare creier, gunoi mediatic, mass media, cenzurarea informatiilor, ascunderea adevarului, ocuparea timpului. Ce sanse mai avem sa salvam Romania? (nom31) | CE-I

 9. Pingback: Romanii sunt distrusi mental premeditat | NewsInfo1000

Spune-ți părerea aici:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s